Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 FATİH MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 


 Ana Sayfa
 Tarihçe
 Personel
 Bölümler
 Kanunlar
 Duyurular
 Sınav Tarihleri
 Dökümanlar
 Sınav Sonuçları
 Kurslar
 Etkinlikler
 Linkler
 İletişim

 

  

 

Bu sayfalar en iyi IE 5.5 ve daha üstü tarayıcılar ve 1024x768 çözünürlük ile görüntülenir.

  Bu site Cab design tarafında tasarlanmıştır.


DUYURULAR

EYLUL 2004 SINAV SONUÇLARI VE BELGE ALMAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI.SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ !

EYLÜL 2004 USTALIK-KALFALIK-USTALIK TAMAMLAMA SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI. SINAV TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

MESLEKİ EĞİTİM İSTEĞE BAĞLI BİR EĞİTİM DEĞİL,ZORUNLU BİR EĞİTİMDİR.

MERKEZİN AMACI

Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uyun olarak, bu eğitimine katılanları:
1.  İyi bir vatandaştan beklenen davranışları kazanmasını,
2.Çeşitli mesleklerdeki ortak iş ve işlemleri öğrenebilmesi,
3.Çalışma disiplininin anlam ve ve önemini kavraması,
4.İş güvenliğine ait genel ilke ve prensipleri öğrenmesini sağlamak,
5. Ortak bir genel kültür edinmesini,orta öğretim düzeyinde bir genel kültür vererek kişi ve toplum sorunlarını tanıtma,çözüm arama,yurdumuzun ekonomik , sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini vermek.
6.  Öğrencilere bilgi , beceri ve yetenekleri ölçüsünde hem mesleğe hem de çalışma hayatına uyumunu tutum ve davranışları kazanmalarını sağlamak.
7.  Aday çırakların ilgi ve istidatlarına uygun meslek seçimi yapmasına yardımcı olmak.
8.Çırağın mesleği ile ilgili gerekli bilgi,beceri ve iş alışkanlıkları kazandırarak onlara kalfalık imtihanına hazırlamak
9.Kalfalara, mesleklerinin gerektirdiği iş ve işlemleri bağımsız olarak yapabilmeleri ve bir işyerinin yönetebilmeleri için gerekli bilgi,beceri ve iş alışkanlıkları kazandırmak ve böylece onları ustalık imtihanına hazırlamaktır.
10.Merkezlerimizdeki eğitim ve öğretim 1986 yılından beri 3308 sayılı"Mesleki ve Teknik Eğitim" kanununa göre beceri eğitimi çeşitli işyerlerinde ve fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. Böylece mesleki eğitim işletmelerde gerçek iş hayatının içinde yapılmakta olup çıraklık yıllarında kişiler hayata hazırlanmaktadır.

MESLEKİ EĞİTİMİN FAYDALARI

ÇIRAK ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR

1. Aday çırak ve çırak öğrenciler sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmakta İş lazası , meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.
2. Askerlik işlemleri eğitim sonuna kadar tecil edilmektedir.
3. İş yerlerinden asgari ücretin %30'undan aşağı olmamak kaydı ile ücret almaları ve ailelerine yük olmamaları sağlanmaktadır.
4. Diğer örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin faydalandığı bütün haklardan faydalanmaları sağlanmaktadır.
5. Mesleki yeterlilikleri belgeye bağlanmıştır. Çıraklık eğitimlerini tamamlayanlar kalfalık, kalfalık eğitimlerini tamamlayanlarda ustalık belgesi almaktadır.

İŞVERENE SAĞLADIĞI FAYDALAR

1. İşyerinde çalışan ve eğitime alınan çırakların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi işverenin maddi yükünü azaltmıştır.
2. Çırak öğrencilere ödenen ücretler her türlü vergiden muaf tutulmuş ve işverence gider olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
3. Teorik mesleki eğitimi gören çıraklar işyerine daha faydalı olmakta , yapılan üretimin kalitesinin yükselmesine ve iş veriminin artmasına katkı sağlamaktadırlar.
4. Eğitime bir sözleşme ile başlamak sureti ile , aday çırak ve çırakların gelişigüzel işyeri değiştirmeleri önlenmiş , iş hayatına çalışma disiplini getirilmiştir.
5. İş yeri açmanın belli kurallara bağlanması sağlanmış ve gelişigüzel işyeri açılması önlenmiştir.

 Mesleki eğitim merkezlerinde çırak öğrenci kayıtları her yıl Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim aylarında ve ayrıca Ocak ve Şubat ayı ara kayıt döneminde yapılmaktadır. Kayıt olmak isteyenlerde aranan şartlar ve mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırma için gerekli evraklar için tıklayınız.